468937b3fa9ce7bc74ea352099890212

Téma:  ,,Máme rádi svou Zem" 

 • Seznámit děti se třemi složkami životního prostředí – voda, vzduch, půda, jejich důležitostí a možností znečištění
 • Naučit se rozpoznat odpad a vědět, jak ho třídit
 • Pomáhat pečovat o okolní životní prostředí - dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.

 

Podívej se, jak je krásně na světě. Vítr fouká, voda teče, slunce vždycky najde tě. Uděláme všechno pro to, aby to tak zůstalo, aby se nám, ani Zemi, nic špatného nestalo. Vymeteme všechnu špínu, vyčistíme rybníky, máme ještě hodně práce – svět je přece veliký!

 

SKLENÍKOVÝ EFEKT

https://www.youtube.com/watch?v=jLO-6B4efr8

 

DEN ZEMĚ 22.4.

https://www.youtube.com/watch?v=jiLmq7WObkM

Den Země je svátkem naší planety. Kromě lidí existuje mnoho dalších živých tvorů a rostlin, kteří potřebují Zemi ke svému životu.

V současné době tráví děti mnohem víc času doma. To s sebou přináší významnou změnu životního stylu, včetně celé řady negativ, která postupně objevujeme. Tuto změnu nazýváme odcizování od přírody. Den Země však může být ideální příležitostí k tomu, jak dostat děti do přírody, zabavit je nějakou z aktivit, které se dají venku podnikat. Jednou z takových aktivit je například Stavba domečků pro skřítky - viz níže.

 

Nabídka aktivit a činností

 

Stavba domečků pro skřítky

Pro tuto hru je nejlepším prostředím les. S dítětem posbíráme různé přírodniny, např. větve, kameny, šišky, mech, suchá tráva… a stavíme domečky pro lesní skřítky.

 

Práce s globusem a encyklopedií

S dítětem si v knize prohlížíme různé obrázky – zeměkoule, hory, lesy, řeky, oceány, pevniny. Můžeme na globusu hledat kontinenty a ostrovy.

Určujeme rozdíl mezi pevninou a vodou. Povídáme si o zemském povrchu (hlína, kámen, písek). Dále si můžeme povídat o tom, jaká zvířata žijí na Zemi a jaké rostliny zde rostou.

Ukazujeme dítěti obrázky ohrožených zvířat (papoušek, gorila, želva, krokodýl, velryba). Jako pomůcku můžeme dítěti pustit filmový příběh: Zachraňte Williho – příběh o záchraně velryby.

 

Půda

https://www.youtube.com/watch?v=RlMzQBX9c0s

Ptáme se dítěte na otázky: Je půda důležitá? Proč? Pro koho? Kdo v půdě žije? Může být půda znečištěná? Čím?

 

Badatelé/vědci

Budeme potřebovat lupu, kousky igelitu, gumy, plastu, hlínu a větší mísu.

Posadíme dítě ke stolu. Na stůl položíme mísu s hlínou, do které přidáme např. igelit, gumu, kus plastu. Dítě vybírá z hlíny – kamínky, klacíky, apod. ale také věci, které do hlíny nepatří – guma, igelit, kus plastu. Upozorníme dítě, že v hlíně se mohou nacházet i drobní živočichové. Vše můžeme prozkoumat lupou.

 

Vznik půdy

Připravíme si bedýnku, listí nebo malé kousky papíru, trávu, větvičky, odpad ze zeleniny, trochu hlíny, kompostové žížaly.

Nachystané věci vložíme do bedýnky. Na dno dáme vlhké listí nebo vlhké kousky papíru. Dále přidáme nasbíranou trávu, větvičky nalámané na malé kousky, odpad ze zeleniny a promícháme s hlínou. Poté dáme do bedýnky žížaly. Občas prohrábneme a pokropíme. Postupně pozorujeme, jak vzniká půda.

 

Počítáme kameny

Venku posbíráme kameny, které rozdělíme do dvou a více skupin. Určujeme jejich počet, dále se můžeme ptát, v jaké skupině je méně x více x stejně kamenů. Dalším úkolem bude postavit cesty (řady kamenů) a určovat, která řada je kratší x delší x stejná.

 

Krajina

Do pekáče nasypeme mouku a necháme dítě kreslit krajinu dle své fantazie nebo dle pokynu rodiče (stromy, květiny, tráva…)

 

Říkadlo s pohybem

Nejprve se s dítětem naučíme říkanku a poté si ji vyzkoušíme s pohybem.

 

Spalo v zemi zrníčko, / dítě je stočené do klubíčka

hřálo na něj sluníčko. / dítě se posadí, jednu nohu skrčí pod sebe, druhou natáhne

Deštíček mu dával pít, / dítě má ruce sepnuté nad hlavou a pomalu se zvedá

aby mohlo vyklíčit. / dítě má ruce sepnuté nad hlavou a pomalu se zvedá

 

Vzduch kolem nás

https://www.youtube.com/watch?v=RvRh3WgYm_0

Ptáme se dítěte na otázky:  Jaký je vzduch? Jde vzduch vidět? Je vzduch důležitý? Jakou má cenu? Co by bylo bez vzduchu? Jaký je vzduch v našem městě? Co všechno vzduch znečišťuje? Co by se mělo dělat pro čistější vzduch?

 

Foukání do papírové kuličky

Připravíme si brčko a papír.

Z papíru si vyrobíme kuličku. Dítě fouká brčkem do kuličky a sleduje její cestu. Případně můžeme předem vytyčit cestu z různých kostek a dítě se snaží dostat kuličku do cíle.

 

Proudění větru

Při procházce si na klacek připevníme pruh papíru (např. krepový papír) a pozorujeme proudění větru.

 

Všechno létá, co peří má

Při procházce v přírodě rodič říká: „Všechno létá, co peří má.“ (pes létá, dům létá, motýl létá,….) Dítě reaguje na slova, která rodič řekne. Pokud je to věc, která nelétá, dítě udělá sochu (zůstane stát). Když rodič vysloví předmět nebo zvíře, které létají, dítě začne pobíhat.

 

Foukání bublin

Připravíme si pěnu do koupele (saponátový roztok)

Do umyvadla dáme pěnu a vodu v poměru asi 1:2 a důkladně promícháme. Dítě si udělá na jedné ruce pomocí palce a ukazováku uzavřený kruh, nabere roztok a fouká bubliny.

 

Druhy větrů

Venku běháme s dítětem v různých rychlostech dle názvu větru – lehký vánek, větřík, vítr, vichřice apod.

 

Grafomotorika – uvolňovací cviky

Vítr: libovolně čmáráme – uvolňujeme zápěstí

Kouř: ve vzduchu volně kreslíme kouř z komínů

 

Vodstvo

https://www.youtube.com/watch?v=Molg9Qhr6LQ

Dítěti klademe otázky: Kde všude najdeme vodu? Jaká může voda být? K čemu potřebujeme vodu? Je voda důležitá? Proč? Co by se dělo bez vody?

 

Znečištěná voda

Připravíme si potravinářské barvivo, sklenici, bílou květinu. (sněženka, tulipán, karafiát,…)

Na stůl dáme sklenici s vodou. Do sklenice s vodou společně kápneme potravinářské barvivo a pozorujeme rozptylování barviva ve vodě, než se obarví všechna voda. Představíme si, že barvivo je nějaká škodlivina ve vodě. Poté do sklenice dáme květinu a pozorujeme, co se s květinou děje. Ptáme se dítěte, co si myslí, že se s květinou stalo a proč?

 

Čistička

Připravíme si 2 zavařovací sklenice, 2 PET lahve, písek, kamínky, filtrační papír.

Nachystáme si špinavou vodu – klacíky, listí, hlína, polystyrén, kousky sáčku apod. Rozřízneme PET lahve – potřebujeme vrchní část, které odšroubujeme vršek. Vrchní část PET lahve otočíme hrdlem dolů a vložíme do sklenice, dáme filtrační papír – do jedné kamínky do druhé písek – Čistička je hotová.

Špinavou vodu naléváme do první sklenice s kamínky – voda se zbaví hrubších nečistot (kamínky, klacíky,…) – pozorujeme s dítětem, že je voda o něco čistější, ale pořád to není ono. Vodu z první sklenice vezmeme a naléváme ji do druhé sklenice s pískem (přes písek filtrujeme vícekrát) – opět s dítětem pozorujeme čistotu vody.

 

Třídění odpadu

https://www.youtube.com/watch?v=TIET5Uhxi08

Ptáme se dítěte na otázky: Odkud máme odpadky? Kam všechny odpadky patří? Patří vše do jednoho koše? Proč jsou kontejnery barevné? Znáte místo, kde takové kontejnery jsou? Proč je důležité odpad třídit? – Recyklace

raccolta differenziata

 

Na odpadky

Připravíme si barevné „koše.“ (barevné papíry – modrý, žlutý, zelený, černý)

Do rohů místnosti rozmístíme barevné „koše.“ (modrý, žlutý, zelený, černý papír) Dítě chodí po místnosti, rodič r

říká názvy odpadků. Dítě má za úkol postavit se ke správnému „koši.“ (např. PET lahev – dítě si stoupne na žlutý papír, apod.) Obměna – na zem položíme obrázky nebo předměty z různých materiálů, které děti odnáší do správných „košů.“

 

Kam s odpadky? https://www.trideniodpadu.cz/kam-s-tim

 

Využití odpadu, než ho vyhodíme

Víčka: Použijeme víčka, ze kterých můžeme vytvořit obrázek dle fantazie, nebo si vytvořit cestu po které chodíme.

Kelímky od jogurtu: Vytvoříme s dětmi slalom.

Staré noviny: Cesta přes řeku – rozložíme noviny po místnosti, dítě si vybírá cestu přes „řeku“.

 

Poklad

Připravíme si ohryzek, PET lahev, slupka od banánu, mikrotenový sáček, víčko, skleničku od přesnídávky, papír, květinu, žalud, kaštan, papír, propisku, lopatu - „poklad“.

S dítětem vybereme odpadky (např. ohryzek, PET lahev, slupku od banánu, mikrotenový sáček, víčko, skleničku od přesnídávky, papír, květinu, žalud, kaštan). Předměty z pokladu sepíšeme na papír. Vybereme místo venku, kde náš „poklad“ zahrabeme a označíme. Před dítětem si zapíšeme do kalendáře, kdy poklad vykopeme.(cca za měsíc) Poklad vyhrabeme a zjišťujeme, co v něm chybí.

 

Barevné kontejnery

Venku hledáme barevné kontejnery – žluté, zelené, modré,... Zjišťujeme, co se do nich dává. Sledujeme nepořádek u popelnic, práci popelářů a třídíme odpad.

 

Papír

Ptáme se dítěte na otázky: Co vše je z papíru? Co s papírem můžeme dělat? Odkud takový papír máme? Co uděláme s nepotřebným papírem? Dá se z použitého papíru udělat nový? – Recyklace Do jakého kontejneru papír patří?

 

Výroba papíru

Připravíme si noviny nebo starý papír, čistý balicí papír nebo mikrotenový sáček, savý papír (noviny), savá látka (utěrka), rovná deska, mísa (lavor), mixér.

Rozmočený papír rozmixujeme na kaši, ne příliš jemnou. Do kaše můžeme zapracovat barvivo, dle fantazie. Na desku (stůl) dáme savou látku, na kterou položíme vrstvu novin a na ně balicí papír (nebo sáček). Z papíroviny (kaše) vymačkáme přebytečnou vodu, ale nesmí být příliš suchá a vytvoříme na balicím papíru svůj vlastní arch. (dle fantazie dítěte) Arch poté zbavujeme pomocí novin přebytečné vody, měníme i noviny pod balicím papírem. Nakonec můžeme přejet válečkem, aby byl nový papír rovnější. Necháme sušit. (Usušený arch nového papíru opatrně sloupneme, pokud se zkroutil, můžeme ho přes látku přežehlit.)

 

Plast

Ptáme se dítěte na otázky: Kam plast patří? Co všechno je plastové? Dá se plast také recyklovat?

 

Obrázky z PET víček

Dítě si na zemi z víček od PET lahví skládá obrázky na různé téma. Kytky, obličeje, domy, dopravní prostředky,…

 

Smyslové hry

Hmat: Jaký je plast? – měkký, tvrdý, studený.

Sluch: Jaký je plast? – šustí, zvuky o sebe,…

Zrak: Jaký je plast? – barevný, průhledný,…

 

Sklo

Ptáme se dítěte na otázky: Kde všude sklo najdeme? Jaké je sklo? Dá se sklo rozbít? Do jakého kontejneru sklo patří? Dá se sklo recyklovat? Co je ze skla?

 

Rozbití skla

Venku rozbijeme sklo. Dítě zjistí, že je sklo rozbitné – vznikají střepy, které nám mohou ublížit. Dbáme na bezpečnost a úklid střepů do správného kontejneru.

 

Hádanky:

 

Je to neviditelné,

ale pro život důležité.

VZDUCH

 

Je to bílé jako sníh,

hladké jako sklo,

lehké jako peříčko,

rovné jako stůl

a dobře se na to maluje.

PAPÍR

 

Do šatů mě nabíráš,

pak přede mnou zavíráš,

v teple pro mne slzí oči,

vše se za mnou venku točí,

beru s hlavy klobouky,

nepouštěj mne do mouky.

VÍTR

 

Básničky:

 

Nepořádek

Nepořádek, nepořádek,

ten je na nás krátký,

my jsme děti šikovné,

vrátíme ho zpátky.

Odpad patří do popelnic,

jako ryba do vody,

abychom tu zase měli,

školku plnou pohody.

 

Třídíme odpad

I když jsme jen malé děti,

umíme už třídit smetí.

Modrá, žlutá, zelená,

víme, co to znamená.

Nedá nám to žádnou práci,

už jsme jako dospělci.

Papír, plasty a sklenice,

dát do správné popelnice.

 

Den Země

 

Naše Země svátek slaví,
dneska má svůj velký den.
Proto si teď pojďme říci,
proč má býti oslaven.
Země je planeta velká,
umožňuje život všem,
dodává nám čistou vodu
a živiny každý den.
Každým rokem plodí nové
květy, stromy, rostliny.
Díky nim pak máme kyslík,
plyn k dýchání jediný.
Země dává vhodnou půdu
k pěstování potravy.
Dobrá voda ze studánky 
postaví nás na nohy.

 

Čím voní hlína

 

Čím voní hlína?

To je prosté –

vším, co z ní roste:

dřínem i modřínem,

trávou i chlebem a také nebem.

Jak se to nebe dostane dolů?

Chytí se vody a padají spolu.

Hlína je po dešti vypije z louží.

Ať jí slouží!

 

Pohádka:

 

Freonový duch – pohádka je vhodná pro starší děti https://www.youtube.com/watch?v=ZPx1aqLrRvA

 

Výtvarné a pracovní činnosti:

 

Experiment s pěnou na holení https://cz.pinterest.com/pin/336784878386260594/

 

Experiment- https://cz.pinterest.com/pin/AVEmT5J-FVijXd7wBlebcVxyDdmgVffviA8t1KmrZ0UCsA071CgrmXc/

 

Pokus s nafukovacím balónkem https://cz.pinterest.com/pin/742953269756308154/

 

Výroba větrníku z papíru - https://cz.pinterest.com/pin/4433299624213379/

 

 49611e77469ca1ec92b3ce33cd06842b8dab2170a751f1a38e3f869fa082ffe2

1d769a38ab821a135b3d1e8139fc9e657a2a72d61d5af4fe975a237266c46eb8

83943eb8926271e9700d4d828d46e821

 

Písničky:

 

PETR SKOUMAL, JAN VODŇANSKÝ

 • Kolik je na světě

https://www.youtube.com/watch?v=6z-m-iV_nGk

 

ZDENĚK SVĚRÁK/JAROSLAV UHLÍŘ

 • Chválím tě Země má

https://www.youtube.com/watch?v=OpNN-reD66M

 

PÍSNIČKY PRO DĚTI

 • Rybička maličká

https://www.youtube.com/watch?v=f9ulIReOlHM

 

MÍŠA RŮŽIČKOVÁ

 • Pod hladinou

https://www.youtube.com/watch?v=h_SnNjCrook

 

 • Jedeme na výlet

https://www.youtube.com/watch?v=Q4wCJQ6zLwA

 

 • Lesní Olympiáda

https://www.youtube.com/watch?v=a2YyqZH_Crw

 

 • Popeláři

https://www.youtube.com/watch?v=rjLDFNpU7uA

 

RELAXAČNÍ HUDBA

 • Píseň Země

https://www.youtube.com/watch?v=mS6qCmnk3rc

 

Materiály ke stažení:

 

JAK SE CHOVAT V PŘÍRODĚ

PŘEMÝŠLEJ A VYPRÁVĚJ

ROZSTŘÍHEJ A SLOŽ - ŽÍŽALA

TŘÍDÍME ODPAD

TŘÍDÍME ODPAD II.

DESATERO DOMÁCÍ EKOLOGIE

TIPY NAVÍC

 

Pracovní listy:

 

PRACOVNÍ LIST 1PRACOVNÍ LIST 2PRACOVNÍ LIST 3PRACOVNÍ LIST 4PRACOVNÍ LIST 5,

PRACOVNÍ LIST 6PRACOVNÍ LIST 7PRACOVNÍ LIST 8PRACOVNÍ LIST 9PRACOVNÍ LIST 10

 

Omalovánky:

 

OMALOVÁNKA 1OMALOVÁNKA 2OMALOVÁNKA 3OMALOVÁNKA 4OMALOVÁNKA 5,

OMALOVÁNKA 6OMALOVÁNKA 7OMALOVÁNKA 8OMALOVÁNKA 9OMALOVÁNKA 10