Duben

Téma:  ,,Velikonoční hodování" 

 

 • Seznámit děti s tradicemi velikonočních svátků
 • Seznámit děti s různými technikami zdobení vajec
 • Seznámit děti s lidovými koledami, říkankami a říkadly s velikonoční tématikou

 

Cestou kolem vesnice potkal jsem tři zajíce. Hodil jsem je do košíka, vypili mi džbánek mlíka, hodil jsem je do džbánu, vypili mi smetanu, hodil jsem je do komína, vypili mi soudek vína, hodil jsem je do ohníčka, snesli mi tu tři vajíčka. Červeno-modro-zelená, zaječím fouskem barvená.

 

Nabídka aktivit a činností:

 

Velikonoční výzdoba


Přivítejte jaro a velikonoce krásnou výzdobou, která promění všední dny ve sváteční okamžiky. Děti mohou se slavnostní výzdobou pomoci svým rodičům.

 

Poznáváme Pašijový týden – poslední týden před Velikonocemi

 

 • Modré pondělí – v tyto dny se všech chalupách gruntovalo (uklízelo).
 • Žluté úterý – co se nestihlo v pondělí, douklidilo se v úterý.
 • Škaredá středa – tento den se nesměl nikdo na nikoho mračit a kabonit, aby se nemračil po celý rok.
 • Zelený čtvrtek – v tento den bývá zvykem připravovat jídlo ze zelené zeleniny nebo bylin (špenát, šťovík, mladá kopřiva apod.), aby byl člověk po celý rok zdráv. Před uštknutím hadem, píchnutí vosou a sršněm ochraňoval zvyk posnídat před východem slunce chléb s medem. Ten se také házel do studně, aby se v ní celý rok držela voda. V tento den zmlknou zvony (říká se, že odletěly do Říma).
 • Velký pátek – v tento den se v některých krajích lidé časně ráno omývali v potoce a tím se chránili pře nemocemi. Mladí chlapci se dokonce chodili koupat a potápět, lovili z vody kamínky, které potom zahodili. Tento zvyk měl chránit před bolestmi zubů. Dívky stíraly rosu z obilí, aby byly chráněny před horkými slunečními paprsky. Také se nesmělo nic půjčovat z jiných domácností, protože tyto předměty mohly být očarované. V tento den se věřilo, že je to jediný den v roce, kdy se země otvírá a vydává své poklady. Takové místo se poznalo podle modravého světýlka nebo kvetoucího kapradí. Posvěceným vajíčkem se třikrát poklepalo na zem, nebo skálu a ta se mohla otevřít.
 • Bílá sobota – posvěceným ohněm se zapalovala Velikonoční svíce (Paškál). V tento se vracejí zvony z Říma a opět se rozezní. Chlapci pletou pomlázky, dívky zdobí a barví vajíčka. Pečou se též mazance, beránci a velikonoční nádivka.
 • Velikonoční neděle (Boží hod velikonoční) – vrcholí velikonoční svátky, končí půst. V kostele se provádělo svěcení pokrmů (beránek, mazanec, vejce, chleba, víno). Toto jídlo se jedlo buď v kostele, venku, nebo v polích. Při nedělním obědě hospodář rozdělil vajíčko na tolik dílů, kolik bylo členů rodiny. Kdo by v tomto roce zabloudil, měl si vzpomenout na to, s kým jedl vejce a našel by cestu domů. V tento den se nesmělo zametat, stlát postele, mýt nádobí, šít, nebo čistit boty
 • Velikonoční pondělí – Velikonoce charakterizuje živá tradice - ,,velkonoční pomlázka´´. Je to obyčej, kdy chlapci obcházejí domy s pomlázkou spletenou z vrbového proutí a zdobenou stuhami. Pomlázka je symbol předávání síly, zdraví a svěžesti (omlazení). Šlehány jsou dívky a ženy, aby byly zdravé, veselé a pilné. Odměnou za pomlázku jsou malovaná vajíčka.

 

Velikonoční symboly a jejich význam

 • Mezi symboly života, světla, zdraví a štěstí patřily: zelený strom, zelená ratolest, červené jablko, plné vejce, svíce, kynuté pečivo, červená barva, pestré tkaniny
 • Symboly hojnosti, plodnosti, bohatství: hrách, čočka, sušené ovoce, sušené houby, obilí, makovice, ořechy.
 • Symboly ochrany lidí, dobytka, stavení, polí: chléb, česnek, cibule, sůl, med, černý kmín, trny, trnitý prut, čaromocné byliny, svěcené ratolesti, svěcené pokrmy, červená barva.
 • Symboly smrti, zmaru, pohany: vymlácená sláma, prázdné skořápky, vejce prázdná, bílá, ulity hlemýžďů, přelomená svíce, bílá barva.

 

Výroba pomlázky (mrskačky, mrskuta, šmigrusta, šmekrusta, tataru, žíly, binovačky, hodovačky, dinovačky, korbáče, kančáka, konaka, čugura, šibáka, rocáka, šlahačky)

 

Na jaře, v době, kdy se probouzí nový život, se symbolem života staly některé stromy, u nichž se nejdříve probouzí míza. Jsou to bříza a všechny druhy jívy, včetně vrby. Kult vrbového splétání proutků  pomlázky se dochoval do dnešní doby. Znásobením spletených proutků má vrba předat životadárnou sílu tomu, kdo je jí šlehnut.

 

Návod na výrobu pomlázky:  https://www.youtube.com/watch?v=7vZ7IIWPngE

 

Velikonoční dobroty

 

Nejoblíbenější a nejznámější byly tzv. Jidáše, měly tvar různých figur, točánků, preclíků apod. Později to byl tvar placky propíchaný vidličkou. Někde se do těsta zapékala i celá syrová vejce se skořápkou, buď bílá, nebo červená.

Recept na Jidáše

https://www.youtube.com/watch?v=V95-9LoLwx0

 

V rodinách, kde si nemohli dovolit zabít na Velikonoce beránka nebo kůzle, se pekl beránek ve formě, většinou z piškotového těsta.

Recept na beránka

https://www.youtube.com/watch?v=WWdqTiTjP_Y

 

Velké kulaté koláče s několikerým plněním (tvaroh, povidla, mák,..) byly tzv. ,,družbance´´ a pekly se čtvrtou neděli postní.

Recept na družbance

https://www.youtube.com/watch?v=03tIvZSu1n8

 

Velikonoční pečení bývalo stejně jako vánoční spojeno s různými obřady. Bylo zvykem, že hospodyně s rukama zamoučenýma od mazanců šla do zahrady pohladit stromy, aby dobře plodily.

Recept na mazance

https://www.youtube.com/watch?v=6_HdHtEV4oA

 

Pranostiky

 

Je-li zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé.

Velký pátek deštivý – dělá rok žíznivý.

Když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí.

Prší – li v noci na Bílou sobotu, bude v létě nouze o vodu.

Na Velikonoce jasno  - bude laciné máslo.

Omrzne-li na Velký pátek stromový květ, nebude ten rok ovoce.

Na Boží-li hody prší, sucho úrodu vysuší.

 

Zdobení vajíček

 

Přírodní barvení vajec

Žluto – oranžová: odvar z cibulových slupek

Žlutá: šafrán

Červená: odvar ze slupek červené cibule a octa, červené zelí nebo šťáva z červené řepy

Červená až fialová: šťáva z borůvek

Tmavě zelená: voda ze špenátu

Hnědá: odvar z dubové kůry

Tmavě zelená až černá: odvar z olšové kůry nebo saze

Rezavá až hnědá: čaj

 

Vzory pomocí octa

Když je obarvené vajíčko pěkně suché, tak vezmeme špejli namočenou v obyčejném octě – a tam, kde chceme nějakou ozdobu, barvu jednoduše otřeme. Vzniknou zajímavé otisky nebo i vzory.

 

Vosková batika špendlíkem

Svíčku rozpustíme na lžičce a pomocí špendlíku, zapíchnutém ve dřívku, vytváříme na umytém a usušeném vejci vzor. Poté se vajíčko ponoří do připravené vlažné barvy.

 

Vyškrabávání

Technika spočívá ve vyškrabování vzoru pomocí ostrých nástrojů do sytě obarveného vajíčka.

 

Zdobení ovazováním rostlinnými částmi

Bílá vajíčka se ovážou listy ze stromů, trávou, květinami apod. a zabalí do fáčoviny. Vaří se v cibulových slupkách nebo mladém obilí.

 

Hledání vajíček

 

V přírodě ve vymezeném prostoru rodič poschovává určitý počet papírových (plastových, dřevěných…) vajec. Dítě vyhledává ukrytá vejce podle pokynů např. dle barev, velikostí…..

 

Přenes vajíčko

Rodič vloží jedno vejce do polévkové lžíce a dítě musí projít vytýčenou trasu, aniž by vejce spadlo na zem.

 

Vajíčka se kutálejí

Děti a rodiče se přemění na vajíčka, kutálejí se (chodí různými směry), ale musí dávat pozor, aby nenarazila do jiného vajíčka, protože by se rozbila.

 

Zvedni vajíčko

Ve vymezeném prostoru rozmístíme imaginární vajíčka (míčky, papírové koule, kaštany apod.). Dítě chodí mezi vajíčky, rodič zvolá, zvedni vajíčko. Dítě musí chodidly přemístit všechny vejce do košíku.

 

Slovní řetězec

Dítě sedí, rodič začíná hru říkadlem:

Byla jedna slepička,

co hledala zrníčka.

Na zahradě místo zrnka

našla žížalu.

 

Hra pokračuje tak, že úvodní říkanku dítě zopakuje a postupně přidává něco, co slepička našla, např. housenku, hrách, mák, pírko, list a tak se řetězec nalezených věcí zvětšuje.

 

Kimova hra

Dítěti ukážeme předměty související s Velikonocemi – vajíčko, řehtačka, figurka beránka, pomlázka, kuřátko. Rodič předměty překryje dekou. Úkolem dítěte je vyjmenovat všechny předměty.

Obměna – rodič jeden předmět odstraní (dítě se nedívá). Úkolem je poznat odstraněný předmět.

 

Logopedické hrátky

Zdravý a přirozený rozvoj řeči dítěte můžete jako rodiče ovlivnit vytvořením příznivých podmínek pro jeho celkový zdravý vývoj.

Co by, jste jako rodiče měli podporovat a čeho se vyvarovat:

 • Nenuťte dítě do mluvení, ale snažte se vytvářet uvolněné situace, v nichž se dítě může projevovat bez zábran!
 • Nečekejte, až se dítě bude ptát, ale ptejte se pokud možno sami!
 • Využívejte nejrůznější "lákadla" a motivační pomůcky!
 • Mluvte na dítě!
 • Snažte se řeč dítěte zachytit a rozvinout!
 • Uvádějte dítě do kolektivu druhých dětí!

Rozvoj řeči a výslovnosti je velmi těsně spjat s celkovým tělesným a duševním rozvojem Vašeho dítěte.

Co všechno můžete nabídnout svým předškolákům pro jejich komplexní rozvoj?

Poskytněte jim dostatek kvalitních podnětů pro stimulaci duševního a fyzického rozvoje:

 • Poskytněte dětem dostatek sportovního vyžití.
 • Nabídněte dětem nejrůznější tvořivé činnosti - rukodělné práce, malování, výrobu keramiky, apod.
 • Umožněte dětem poznávat hudbu a podporujte hru na hudební nástroje (v předškolním věku jsou spíše vhodné dechové nástroje - např. flétna).
 • Poznávejte s dětmi přírodu a objevujte její tajemství.
 • Umožněte dětem poznat a ovládnout moderní technologie a zařízení (v rozumné míře) - existují opravdu dobré počítačové hry pro děti stimulující jejich duševní rozvoj.
 • Cvičte nenásilně schopnost dítěte přijmout nějaký úkol, pracovat na něm a dokončit jej.
 • Čtěte dětem knížky, rozvíjíte tím jejich slovní zásobu a schopnost vyjadřovat myšlenky.
 • Poskytněte dětem možnost hrát divadlo.
 • Zajistěte dětem dostatek kvalitního odpočinku - pro dětský organismus platí, že si nejlépe odpočine přechodem od jedné činnosti k jiné. Ta však pro něj musí být dostatečně radostná a zajímavá.
 • Nevynechejte žádnou příležitost pro poznání zajímavých lidí a poznání společenských vztahů.
 • Užijte si s dětmi dobrodružstvílegraci i zábavu.

Logopedická příručka s praktickými činnostmi a aktivitami ke stažení zde:  LOGOPEDICKÁ PŘÍRUČKA

 

Grafomotorika, jemná motorika

Při práci s pracovními listy dbáme na správný úchop tužky, správné sezení a správný náklon papíru.

 

Správný úchop tužky:

https://www.youtube.com/watch?v=3dI7kicGP_A&feature=emb_logo

 

https://www.jak-spravne-psat.cz/priklady-spravneho-a-spatneho-psani/

 

http://www.prodys.cz/spravny-uchop

 

http://www.grafomotorika.eu/uchopy-psaciho-nacini/

 

http://www.grafomotorika.eu/nespravne-uchopy/

 

https://www.predskolnivek.cz/spravny-uchop-tuzky-jak-ma-vypadat-a-kdy-zacit-s-nacvikem/

 

https://predskolniporadna.cz/je-opravdu-nutne-spravne-drzet-tuzku/

 

Grafomotorikou procvičujeme a rozvíjíme: pohybové schopnosti, zdokonalujeme hrubou a jemnou motoriku a rozvíjíme schopnost koordinovat pohyb ruky a vnímání oka, hmatové vnímání, vizuomotoriku.

 

Před grafomotorikou je velice důležité se uvolnit a procvičit ramena a zápěstí!

 

Pohybové cvičení        

Cvičíme s dřevěným nebo umělohmotným vajíčkem (nebo drátěnkou)

Mává křídly slepička, / pohyby „křidýlek“ - namaluj 1. vejce

snesla právě vajíčka. / krouživý pohyb pokrčených paží - namaluj 2. vejce                                    

Kohoutek k ní rychle běží, / kruhy pokrčenýma rukama - namaluj 3. vejce

pyšný je, tak čechrá peří. / otočka s třepáním zapažených paží - namaluj 4. vejce

 

Rozcvič si ruku

 

Říkej si říkanku (mává křídly slepička …) a při ní maluj vajíčka – ovál.

 

Hádanky:

 

Hádankami rozvíjíme logické a kombinační řešení, pozornost, postřeh, vnímání, orientaci v prostoru, paměť, představivost a vědomosti z různých oblastí poznání.

 

Kulatý dům bez dveří,

bílý jako pápěří.

Klepneš na něj maličko,

hned vyběhne sluníčko.

Vajíčko

 

Nebýt mého kokrhání,

nebylo by rána ani.

Vstávejte už, lenoši,

dlouho spát se nesluší.

Kohout

 

Malý zobáček, žlutá peříčka,

právě se vylíhlo z bílého vajíčka.

Kuřátko

 

Je soudeček bez obrouček ,

je v něm dvojí víno,

a přece se nesmíchá.

Vejce

 

Chodí pod korunou - král není,

nosí ostruhy – rytíř není,

má šavli – husar není,

k ránu budívá – ponocný není

Kohout

 

Uprostřed vajíčka

je žlutá kulička.

Žloutek

 

Kvokám, kvokám na dvoře,

vajíčka jsou v komoře.

Slepice

 

Malá bílá pokladnička,

samé zlato skryto v ní.

Otevřít jí umí každý,

zavřít nikdo neumí.

Vajíčko

 

Koledy:

https://www.youtube.com/watch?v=URnK-6PCud4

Rytmizace je velice důležitá při nácviku tempa, plynulosti a melodie řeči. Tohoto snadno docílíme rytmizací jednoduchých básní a říkadel, které děti znají a ještě vše doplníme o „hru na tělo“(jednoduché tleskání, pleskání, luskání, dupání…) která ještě rytmus zvýrazní.

 

ZAJÍMAVÝ ČLÁNEK: https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/13431/PREDSKOLNI-DITE-A-RYTMICKE-CITENI.html/

 

Pohádka:

 

O zeleném vajíčku

Autor: Eduard Petiška

 

„Kohoutku, chtěla bych vysedět zelené vajíčko“, řekla slepička kohoutkovi. „Kdopak to kdy slyšel, že by slepička snášela zelená vajíčka,“ polekal se kohoutek.
„Jdi a přines mi je. Dřív mi nechoď na oči,“ řekla umíněná slepička. A tak šel kohoutek hledat zelené vajíčko.

Přišel k paní krůtě. „Paní krůto, nemáte zelené vajíčko?“
„Ale kohoutku, kde bych vzala zelené vajíčko? Jdi k tetě huse, třeba nějaké má.“

Kohoutek šel k tetě huse: „Teto huso, nemáte zelené vajíčko?“
„I ty kohoutku, snad se mi neposmíváš! Copak snáším zelená vajíčka?“

„Neposmívám se, ale slepička mě posílá, abych jí přinesl zelené vajíčko.“
„Jdi a zeptej se špačků, třeba tam najdeš zelené vajíčko.“

Kohoutek šel ke špačkům.

„Prosím vás, špačkové, slepička mě poslala pro zelené vajíčko, nemáte nějaké?“
„Kdepak bychom je vzali, ale zeptej se drozda, snad ví o zeleném vajíčku.“

 Kohoutek šel k drozdovi. „Prosím, drozde, slepička mě posílá pro zelené vajíčko, nemáš nějaké? Už jsem byl u paní krůty, u tety husy i u špačků, a nikde nemají zelené vajíčko. Pokud ho nemáš ani ty, tak mi aspoň poraď.“
Drozd odpověděl: „Zelené vajíčko nemám, ale snad je bude mít skřivánek. Toho se zeptej.“

Kohoutek šel ke skřivánkovi. „Skřivánku, prosím pěkně, nemáš zelené vajíčko? Slepička mě posílá, abych jí nějaké přinesl.“

Skřivánek se zamyslel a povídá: „Taková vejce by mohla mít jen babička sova. Nenajdeš-li zelené vajíčko u ní, nenajdeš ho nikde.“

Kohoutek šel k babičce sově: „Babičko sovo, prosím pěkně, nemáš zelené vajíčko? Slepička mě posílá, abych jí nějaké přinesl. Už jsem všude byl a nikde jsem zelené vajíčko nedostal.“

Babička sova ospale zamrká a povídá: „Taková vejce neznám. Vrať se domů a řekni slepičce, ať jen snáší bílá vajíčka.“

Kohoutek jde smutně domů. Před vraty se zastaví. Alenka maluje velikonoční kraslice a dává barevná vajíčka na okno. Jedno vajíčko je krásně zelené.

Frrr - vyletí kohoutek na okno a už pospíchá se zeleným vajíčkem k slepičce.

„To je krása kohoutku,“ raduje se slepička ze zeleného vajíčka a posadí se na ně. Vajíčko pod ní křupne a zbudou jen zelené střepy. Je vyfouknuté. Nic v něm není. „Bílá vajíčka jsou přece jen lepší,“ povídá slepička, „aspoň víme, že se z nich vylíhne kuřátko.“ A kohoutek je rád, že nemusí shánět nové zelené vajíčko.

 

Otázky k pohádce:

Co chtěla slepička od kohoutka? Za jakými zvířátky šel kohoutek pro radu? Která zvířátka snášejí vajíčka a která zvířátka rodí mláďátka bez vajíček? Sehnal kohoutek zelené vajíčko? Jak to nakonec dopadlo? Zlobila se slepička?

 

Co tím procvičujeme a rozvíjíme:porozumění obsahu, pojmenování postav, časová osa, rozvoj slovní zásoby. Čtení je pro děti velmi důležitou součástí předgramatických dovedností – dítě by mělo zvládat převyprávět jednoduchou dějovou linku. Pohádky pomáhají dítěti soustředit se. Zlepšují tak pozornost!

 

Výtvarné a pracovní činnosti:

df12578cf226e669268cf9c421c65c7307a3e760429c1a9b83c9c380be604c41

f11cb19e807003ec7ebb6c36a02b268c8d5fd4ea0f53db510b57af3ddc8fc8a1

 

Písničky:

 

JSME VAJÍČKA SLEPIČÍ

https://www.youtube.com/watch?v=yJ5iI0yBX7w

 

BIBIBUM

 • Ptačí tanec

https://www.youtube.com/watch?v=bZdg7A3HTgo

 

PAVEL NOVÁK

 • Velikonoce

https://www.youtube.com/watch?v=r7zPQpqBJgg

 

DĚTSKÁ JÓGA

 • Velikonoční cviční

https://www.youtube.com/watch?v=BrYlO8eRSBk

 

Materiály ke stažení:

 

VELIKONOČNÍ DOOBLE

JAZYKOLAMY

PÍSNIČKA – VELIKONOČNÍ

LIDOVÉ ZVYKY A TRADICE: VELIKONOCE

VELIKONOČNÍ PRACOVNÍ SEŠIT

 

Pracovní listy:

 

PRACOVNÍ LIST 1PRACOVNÍ LIST 2PRACOVNÍ LIST 3PRACOVNÍ LIST 4PRACOVNÍ LIST 5,

PRACOVNÍ LIST 6PRACOVNÍ LIST 7PRACOVNÍ LIST 8PRACOVNÍ LIST 9PRACOVNÍ LIST 10

 

Omalovánky:

 

OMALOVÁNKA 1OMALOVÁNKA 2OMALOVÁNKA 3OMALOVÁNKA 4OMALOVÁNKA 5,

OMALOVÁNKA 6OMALOVÁNKA 7OMALOVÁNKA 8OMALOVÁNKA 9OMALOVÁNKA 10