41dbe7ceaac550d486731bdb53ae6783

Téma:  ,,Jarní bublání" 

 • Seznámit děti s koloběhem vody, různými druhy vodních toků, vodních živočichů a rostlin
 • Poznávat vlastnosti vody, znát její jedinečnost a využití
 • Uvědomit si, co je součástí ekosystému rybníka (rostliny u vody, živočichové a hmyz)
 • Vést děti k ochraně přírody a životního prostředí (čištění vodních toků, čištění lesa….)

Povím vám příběh kratičký o cestě vodní kapičky. V potůčku se prohání, když ji slunce zahřeje, na páru se promění, kam se potom poděje? Stoupá vzhůru do mraků, je to cesta zázraků. Až má mráček plné bříško, zahromuje ,,stačí´. Kapička se změní v deštík, pláštěnku ti smáčí. Tenhle příběh nemá konec, není za ním tečka, kapka steče do potůčku a zas dokolečka.

JAK SE KAPIČKY STALY PITNOU VODOU - https://www.youtube.com/watch?v=Zm_lqw4ui2M

 

Nabídka aktivit a činností: 

Pozorování blízkého prostředí při vycházkách, hledání míst, kde se nachází voda

 • např. potok, říčka, rybník apod. – nasloucháme zvukům vody, sledujeme proudění toku, kam voda odtéká, kudy sem přitéká?
 • po vodě zkusíme poslat např. lodičku z kúry

Pozorování

 • hledáme, kde se voda ukrývá, jak se mění vzhledem počasí, sledujeme různá skupenství vody podle ročního období- kapalné, plynné, pevné

Pozorování v přírodě

 • pozorujeme živočichy, rostliny a dřeviny, vyskytující se na březích i ve vodě (bělice, divoké kachny, labutě, potápky, vrby…)
 • k pozorování můžeme využít také dalekohled, lupu
 • děti upozorňujeme na klidné a tiché chování, abychom živočichy neplašili a nerušili 

Jaká je voda – hledáme vlastnosti vody

 • zakoupíme balenou pitnou vodu v čiré PET láhvi
 • děti vodu zkoumají všemi smysly nejdříve zrakem – jakou barvu má voda - je průhledná, průsvitná, čirá, bezbarvá
 • láhev otevřeme a nalijeme do hrnečku – jakou má voda vůni - zpravidla nic necítíme, voda je bez zápachu a vůně
 • děti si vodu ochutnají – jaká je chuť vody - je bez chuti
 • hmat nám pomáhá určit, jestli je voda studená x vlažná x teplá – děti postupně ponoří ruce do nádobky s vodou a určí její teplotu
 • upozorníme děti na nebezpečí horké a vařící vody
 • pokud do hrnku vložíme led, v teplém prostředí změní skupenství vody

Čistíme studánku

 • studánka je vymezený prostor, např. švihadlo, obruč, deka, lano
 • do studánky vložíme papírové rybky z barevného papíru
 • do studánky umístíme předměty, které tam nepatří ( PET láhev, bota, sklenička, časopis…)
 • ze studánky vylovíme předměty, které tam nepatří, a vylovené odpadky ekologicky roztřídíme

Jak dokáže voda měnit krajinu

 • při hrách na pískovišti postavíme z písku krajinu – hrady, domečky, tunely, cesty pro auta apod.
 • konvičkou pokropíme vytvořenou krajinu a pozorujeme, co se stane
 • na závěr vezmeme PET láhev s vodou a zkusíme znázornit záplavy

K čemu voda slouží

 • k vaření, pití, k mytí nádobí, k zalévání květin, ke koupání, čištění silnic a chodníků, k hašení požárů, k výrobě elektřiny
 • voda se stane inspirací pro námětové hry – Na hasiče, Na rybáře, Na rodinu, Na kuchaře

Voda může být i nebezpečná

 • povodeň, neznámá a hluboká voda
 • neplavec – nebezpečí utonutí

Seznamování s živočichy, kteří žijí pod hladinou

 • děti v různých encyklopediích a atlasech vyhledávají živočichy, kteří se domnívají, že žijí ve vodě
 • pozorování rybek v akváriu, jak mohou ryby pod vodou dýchat

Plave nebo klesne ke dnu

 • plastová umyvadla naplníme vodou, různé předměty pokládáme na vodní hladinu, a sledujeme, co se stane a proč
 • děti mohou také předem hádat, zda předmět klesne ke dnu či bude plavat
 • předměty v umyvadle ponecháme několik dnů, kov začne rezavět, dřevo může prasknout, papír se rozmočí a potopí

Život pod mikroskopem

 • můžeme pozorovat vzorek ze stojaté vody a z tekoucí vody

Vytváření nových zvuků

 • prostřednictvím vody vytváříme různé zvuky, např.: přelévání vody ze skleničky do skleničky, vhazování různých předmětů do vody, foukání brčkem do sklenice vody
 • vodní hudební nástroj si vytvoříme pomocí několika skleniček, kam nalijeme různé množství vody - na okraje skleniček ťukáme kovovou lžící a vnímáme rozdílnost zvuků – tónů

Pohybové hry a cvičení:

Cvičení s kapkou vody

 • děti si vystřihnou kapku vody, která má v sobě prostřižené dvě dírky na prostrčení prstu
 • děti si navlečou kapku na prst a mohou s ní cvičit dle své fantazie např. koloběh vody…

Rybičky a vodník

Já jsem malý vodníček,

kolik chytnu rybiček?

1,2,3,4,5,

mám vás, rybky, hned.

Jedno dítě představuje vodníka, stojí v obruči, která je umístěna v rybníku. Ostatní děti jsou rybky. Rybky se pohybují ve vymezeném prostoru rybníku. Hra začíná říkankou a na slovo na slovo ,,hned´´ vodník vybíhá ze své obruče a má za úkol pochytat rybky. Chycené rybky se stávají pomocníky vodníka. Hra končí ve chvílí, kdy jsou všechny děti proměněny na pomocníky vodníky. Poslední chycená rybka se stává vodníkem v další hře.

 

Hádanky:

Vzácný bývá v poušti,

u nás je ho dost.

S oblohy se spouští

dětem pro radost.

Copak to je? DÉŠŤ

 

Utíká, běží, pospíchá,

někdy zašumí do ticha,

někdy si hučí,

někdy si zurčí,

někdy si zazpívá,

vrtošivá,

jindy je zlá a všechno boří.

Kam tolik spěchá?

Přece k moři.

Copak to je? ŘEKA

 

Skáče šipku, lomeňáka,

za večera koncert kváká

na rybníce pod hrází,

když měsíček vychází.

Copak to je? ŽÁBA

 

Má tvrdá klepeta,

ostrá, dlouhá.

Dno jimi zametá,

když zpátky couvá.

Copak to je? RAK

 

Váží křídly vzduch.

Když udělá žuch –

vykrouží si se na vodě

pravidelný kruh.

Copak to je? VÁŽKA

 

Pokusy s vodou:

https://www.youtube.com/watch?v=lPO68-VRJpI

https://www.youtube.com/watch?v=yhqzcMQNA84

https://www.youtube.com/watch?v=4SScHSQZF4g

 

Výtvarné a pracovní činnosti:

Lodička a parník z papíru https://www.ireceptar.cz/hobby/slozte-papirovou-lodicku-a-parnik-prostrete-stul.html

lodicka gif irecept fullparnik 511 gif irecept full

055dc9630d17b52c5de488b9a4efba6d

https://cz.pinterest.com/pin/AVpuRaI1h_rW6LjpYYmVyPOezeLD4_j2TnfJfEaTw85tSPHrCu8m6Lg/

47530525a524781e0a78d927e2b5f2f54d4b6890443d075ec893e02f1dbeab4a

 

Básničky: 

RÁČEK

Leze ráček po potoce,

leze ráček po řece,

leze zpátky, nohy krátký

a přece nám uteče.

 

ŽÁBY

Žáby skáčou do vzduchu,

líbí se jim na suchu.

Žáby skáčou do rybníka,

líbí se jim, jak to stříká.

 

PLÁČE VODNÍČEK

Pláče vodníček,

že mu vyschl rybníček,

mlýnek doklapal,

šůsek fráčku okapal.

Sám zbyl v povodí,

k přehradě se nehodí,

šel se potopit,

aby měly děti klid.

 

RYBKA

Plave rybka v rybníce,

penízků má tisíce.

Dívá se, jak slunce svítí,

zachce se jí za ním jíti.

Vyskočila do vzduchu,

šups, a už je na suchu!

Volá rybka: ,,Lidičky,

dejte trochu vodičky´´!

Mrská sebou vlevo vpravo,

na suchu jí není zdrávo.

Mrská sebou napřed nazad,

jako když chce chybu smazat.

Na konec té nehody,

spadla zase do vody.

 

DEŠŤOVÉ KAPIČKY

Dešťové kapičky dostaly nožičky,

ťapity, ťap.

Běhaly po plechu,

dělaly neplechu,

ťapity, ťap.

A kdo měl deštníček,

zmokl jen krapíček,

kapity kap.

Sluníčko svítilo,

kapičky sušilo,

kapity kap.

 

NECHOĎ TAM 

Nechoď tam, prší tam,

je tam velké bláto.

Upadneš, nevstaneš,

budeš volat táto.

Nechoď tam, pojď radš k nám,

u studánky kapká,

jak si ten Josífek

za Mařenkou ťapká.

 

Pohádky:

O DEŠŤOVÉ KAPCE

Majka ležela ve své postýlce a byla hrozně smutná. Před několika dny venku zmokla, nastydla a teď měla rýmu a teplotu. Všechny děti si hrají, dovádějí a ona je tu sama a nudí se. Bylo to k vzteku nebo k pláči. Majka, to tak trochu střídala. Chvilku jí bylo smutno a chvilku se zlobila na ten protivný déšť, který ještě stále padal za oknem. Otočila se k němu zády. Ať vidí, že o něj nikdo nestojí! A v tom zaslechla slabé klepání na okenní sklo. Proč jsi tak smutná? Zeptala se kapka. Majce vyhrkly slzy do očí. Vzdorovitě si je otřela pěstičkou a odsekla:"ještě se ptej! Vy kapky za to můžete, že jsem nastydla a nemohu za kamarády!"Kapička si opřela bradu o dlaně a odpověděla:"To je mi moc líto. Ale zem byla po létu hrozně vyschlá a rozpraskaná a květiny trpěly žízní. Proto jsme museli seskočit z mraků a dát jím napít. Ale jestli se tu sama nudíš, tak já tu budu s tebou. Podívej, co dovedu!"Kapička seskočila s parapetu, nasedla na jeden osamělý sluneční paprsek a rozjela se na něm kolem okna. Za ní zůstávala jako široká pestrá pentle nádherná duha. Majka se rozesmála a nadšeně zatleskala. Takovou duhu ještě neviděla a dokonce ji měla tak blízko, že si na ni mohla sáhnout! Kapička seskočila z paprsku a vrátila se na okno. Sedla si vedle Majky a vyprávěla jí o svých cestách. Ani bys nevěřil, kolik toho taková dešťová kapka zažije. Proplula velikou řeku od pramene až k moři, omývala pláže tropických ostrovů, letěla v mracích nad oceánem, jako vločka sněhu se snesla do vysokých hor, kde ji děti zabalily do sněhuláka, jako krystalek ledu plula s velikou krou až k severnímu pólu, viděla spoustu měst, zemi a kontinentů, svezla se na ocasu obrovského tygra, který ji setřel z orosené trávy. Majka poslouchala, kapička vyprávěla a najednou byl večer. A druhého dne přišla kapička znovu a zase Majku bavila až do večera! Třetí den už Majka cítila, že je zase zdravá. A protože byl krásný den bez mráčků, vesele běžela za kamarády. Od té doby se už na déšť nezlobí. Sedává u okna a přemýšlí o kapkách. Představuje si, odkud která asi přiletěla a co prožila. A ani trošku se při tom nenudí.

JAK SLUNÍČKO VRÁTILO ŠTĚŇÁTKU VODU - https://www.youtube.com/watch?v=1fa7tjPX7Ms

 

Písničky:

Bibibum

 • Prší, prší jen se leje

https://www.youtube.com/watch?v=xcVFT8I6EAk

 • Holka modrooká

https://www.youtube.com/watch?v=3QR9reWG9us

Štístko a Poupěnka

 • Vodník Brekeke

https://www.youtube.com/watch?v=CNiJqxftz60

 • Umíme cokoli

https://www.youtube.com/watch?v=Bh35r64zN_8

Disko v pařezové chaloupce

 • Hastrmane tatrmane

https://www.youtube.com/watch?v=osPQowZZ4gA

Míša Růžičková

 • Námořnická

https://www.youtube.com/watch?v=hoJEs0Sqcv0

Bedřich Smetana

 • Vltava

https://www.youtube.com/watch?v=-p7pdqpOtmg

Smejko a Tanculienka

 • Naša zem

https://www.youtube.com/watch?v=Bm7RQhqHlzE

Baby shark

https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w

Relaxační hudba

https://www.youtube.com/watch?v=MwIJi-maroo

https://www.youtube.com/watch?v=TKqv5ekBjI0

https://www.youtube.com/watch?v=y7e-GC6oGhg

 

Materiály ke stažení:

KOLOBĚH VODY

PÍSEŇ DEŠTNÍK

MALÝ VĚDEC

RYBA

 

Pracovní listy:

PRACOVNÍ LIST 1PRACOVNÍ LIST 2PRACOVNÍ LIST 3PRACOVNÍ LIST 4PRACOVNÍ LIST 5,

PRACOVNÍ LIST 6PRACOVNÍ LIST 7PRACOVNÍ LIST 8PRAOCVNÍ LIST 9PRACOVNÍ LIST 10

 

Omalovánky:

OMALOVÁNKA 1OMALOVÁNKA 2OMALOVÁNKA 3OMALOVÁNKA 4OMALOVÁNKA 5,

OMALOVÁNKA 6OMALOVÁNKA 7OMALOVÁNKA 8OMALOVÁNKA 9OMALOVÁNKA 10