JARO NA ZAHRÁDCEJaro na zahrádce 2

Téma:  ,,Jaro na zahrádce" 

 

 • Seznámit děti s jarními květinami a prací na zahradě
 • Poznávat a pozorovat probouzející se přírodu
 • Prohlubovat a podporovat kladný vztah k přírodě

 

Milé jaro, kde jsi? Vidět nikde nejsi. Sněženka nám vykvetla, paní Zima utekla. Zelená se tráva, slunce už zas vstává. Probudí se květiny, já mám brzy jmeniny. Kytičky nám zazpívají, všechny jaro přivítají.

 

Jaro přichází https://www.youtube.com/watch?v=AwVlIIigwFc

 

Nabídka aktivit a činností:

 

Jarní květiny

https://www.youtube.com/watch?v=oMTZ9aVx8-8

Prohlížíme si s dětmi obrázky jarních květin (encyklopedie, leporela, časopisy…), povídáme si s dětmi o tom, která květina kvete nejdříve, co potřebují květiny k tomu, aby vyrostly (půda, slunce, voda, vzduch), co květinám škodí (sucho, zahradní škůdci…).

 

Jarní počítání květin – rozklad slov na slabiky

Pomůcky:   Plastová víčka od plastových láhví, obrázky květin

Připravíme dětem nádobu s plastovými víčky. Děti poznávají podle obrázku jarní květiny. Květinu pojmenují, a podle počtu slabik ve slovech vybírají víčka a přikládají pod obrázek.

Např.    tu-li-pán   Dítě slovo vytleská a spočítá kolik má slabik - položí pod obrázek tři víčka.

 

Jarní sportování na zahrádce – rozklad slov pomocí pohybu

Pomůcky: Obrázky ze zahrádky

Děti budou vyjadřovat počet slabik podle předloženého obrázku učeným cvikem – dřepy, skoky na místě apod. Děti mohou vymýšlet i zdrobněliny, hádat první a poslední hlásku ve slově a spočítat všechny hlásky ve slově.

 

Např. mo-týl (dva dřepy), pták (jeden výskok)

Např. Slovo motýl začíná na písmeno m a končí na písmeno (hlásku) l.

Např. Slovo m-o-t-ý-l má pět hlásek.

Dbáme na to, aby děti odpovídaly celou větou!!!

 

Jarní vůně

V průběhu jara zkoušíme s dětmi přivonět k různým jarním květinám. Děti popisují barvu, tvar, velikost a mohou si květiny na záhonku i spočítat.

 

Lisování květin

Při procházce si na louce nebo na zahrádce utrhneme květinu, kterou si vylisujeme (květinu vložíme např. mezi noviny a zatěžkáme).

 

Jarní rytmická cvičení

Vytleskáváme s dětmi názvy jarních květin. Můžeme využít i netradiční hudební nástroje – vařečky, lžičky, pet lahve, plastové kyblíky, hrnce, pokličky, apod. Dbáme na správnou výslovnost.

 

Dechová cvičení a cviky pro hbitý jazýček

Květina

 • přivoníme ke květině - nádech nosem – výdech ústy ÁÁÁCH
 • to je VŮŮŮŮŮŮNĚ – co nejdelší výdechový proud

Sluníčko

 • voláme sluníčko: HAALÓÓ

Včeličky

 • nádech nosem – výdech BZZZ

Cvrček

 • zuby k sobě, usmát se a šeptem a lehce vyslovovat TTT (ozve se CCC). Špička jazyka je za dolními řezáky

Had

 • zuby k sobě, usmát se, šeptem lehce prodloužit hlásku C (Cssss)

Moucha

 • zuby k sobě, usmát se, šeptem a lehce vyslovit Z

 

Tanec jarních víl

Improvizovaný tanec na hudbu Antonia Vivaldiho -  Čtvero ročních období (Jaro) https://www.youtube.com/watch?v=5v2ZGkOT43Q

Tanci předchází rozhovor, jak asi víla vypadá, jak by mohla tancovat (lehounce, po špičkách, potichoučku…)

Při tanci můžeme využít šátky. Jde hlavně o prožitek z hudby, spojení hudby s tancem a vnímání melodie. Můžeme se dítěte zeptat, jaké má z hudby pocity, jaké slyší hudební nástroje.

 

Přišlo jaro se sluníčkem – říkadlo a pohybová improvizace

Přišlo jaro se sluníčkem,  / volná chůze prostorem, paže se zvedají ke ,,sluníčku´´

zem odemklo zlatým klíčkem.  / poklek na jedno koleno, ruce střídavě ,,odemykají´´ zem

Všechno se raduje,  / utvoříme dvojice,

zpívá a tancuje,  / otáčejí se poskočným krokem

jaro vítá.  / dvojice se pustí, každý se zatočí s lehkým zvednutím paží

 

Jaro – říkadlo a pohybová improvizace

Podívej se támhle v trávě,  / dřep, rozhlížet se

kytička vyrostla právě.  /  ze dřepu pomalu do stoje

Čechrá si zelenou sukýnku,  / stoj snožmo, ruce v bok, kroutíme zadečkem

protahuje si barevnou hlavinku.  / stoj snožmo, opatrně naklánět hlavu

Sluníčku lístky natahuje,  / stoj roznožmo, ruce natahovat nad hlavu

ještě se ospale protahuje.  / stoj roznožmo, ruce nad hlavou, úklony do stran

Na louce není jediná,  / stoj snožmo, ruce a hlava ,,ne, ne´´

protože jaro už začíná.  / stoj snožmo, ruce dělají velké kruhy před tělem

 

Jarní budíček – říkadlo a pohybová improvizace

Haló, všichni vstávejte!  / stoj, ruce k puse -  voláme

Jaro opět vítejte.  / stoj, máváme rukama

Celou zimu jste jen spali,  / ruce k puse – voláme

protáhněte svoje svaly.  / stoj, ruce nad hlavou, protahujeme se

Raz a dva a levá, pravá,  / dva dřepy, zvednout L a P nohu a ruku

rozcvička je vždycky zdravá.  / poskoky snožmo

Tak už všichni vstávejte,  / stoj, ruce k puse – voláme

jaro opět vítejte.  / stoj, máváme rukama

 

Pan čáp ztratil čepičku

Rodič říká: ,,Pan čáp ztratil čepičku, jakou měla barvičku. Měla barvu, barvičku…..´´ a vybírá vždy nějakou barvu. Dítě se rozhlédne kolem sebe a musí se co nejrychleji dotknout nějaké věci dané barvy.

 

Rozpočitadla

Rozpočitadla si můžeme vytleskat, zazpívat nebo pohybově vyjádřit dle své fantazie.

 

U potoka roste kvítí,

říkají mu petrklíč.

Na koho to slovo padne,

ten musí jít z kola pryč!

 

Na pasece dva pařízky,

u nich zlatej bič,

koupíme ho od jelena,

dáme za něj fůru sena,

jdi ty z kola pryč!

 

Řežu proutky u potoka,

hastrmanka na mě kouká.

Hastrman se rmoutí,

že mu řežu proutí.

 

Cvičení rodičů s dětmi doma

https://www.youtube.com/watch?v=SEz_QtgSIOM

 

Protiklady a orientace na obrázku

Ukažte dítěti tento obrázek s protiklady (opačnými významy). Dítě dá do kroužku obrázky opačného významu a bude nahlas říkat, co vidí na obrázku a co který obrázek znamená.

Dále se můžeme dítěte zeptat, kde se konkrétní obrázek nachází (pojmy – nahoře vlevo, nahoře vpravo, uprostřed nahoře, dole vlevo…, nad, pod, vedle, za....)

Např. Kde se na tomto obrázku nachází papoušek? Na tomto obrázku se papoušek nachází nahoře vlevo.

Dítě by vám mělo odpovídat celou větou.

Obrázek ke staženÍ zde PROTIKLADY

Protiklady

Hádanky

Pod peřinkou spinkají,

mnoho času nemají.

Jejich bílá hlavička,

chce si užít sluníčka.

Sněženka

 

Zamával mi nad hlavou

barevnými křídly.

Tam, kde rostou kytičky,

s kamarády bydlí.

Motýl

 

Žluté kvítí na stráni,

zimní časy zahání.

Odemyká klíčem zem,

všechny broučky pozve ven.

Petrklíče

 

V trávníčku se zlato svítí,

to čaruje žluté kvítí,

uvijem si věnečky,

na ty naše hlavičky.

Pampelišky

 

Pokusy: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K4UkYPoxsz8&t=2s

 

https://cz.pinterest.com/pin/84583299240018420/

 

Básničky:

 

PŘIŠLO JARO

Přišlo jaro se sluníčkem,

zem otvírá zlatým klíčkem.

První roste SNĚŽENKA, malá bílá květinka.

Druhý zase PETRKLÍČEK, nese s sebou zlatý klíček.

FIALENKA voňavá, hezkou vůni rozdává.

PAMPELIŠKA střapatá, celá je jak ze zlata.

 

OTVÍRÁNÍ JARA

Ťuky, ťuky na vrátka,

řeklo jaro voňavě.

Otvíralo poupátka,

čmáralo si po trávě.

Čmáry, čmáry na zeleno,

na červeno, na žluto,

všechno už je ustrojeno,

všechno už je obuto.

 

SNĚŽENKA

Táta včera na venku,

našel první sněženku.

Vedle petrklíč,

zima už je pryč.

Ejchu, ejchu, ejchuchu,

jaro už je ve vzuduchu.

Ejchu, ejchu, ejchuchu,

jaro už je tu, jaro už je tu!

 

SEDMIKRÁSKA

Když sluníčko zapadá,

sedmikráska chřadne,

ke spánku se ukládá

do postýlky chladné.

Když sluníčko vyskočí,

sedmikráska vstává,

načeše si obočí,

na motýly mává.

 

PAMPELIŠKA

Na jaře když slunce svítí,

všude kolem žluté kvítí.

Od sluníčka celé zlaté,

věnečky z nich zaplétáte.

 

Pohádka:

 

Sněženková víla

Sněženková víla byla jarní víla, která vládla všem sněženkám. Díky ní tyto jarní květinky zdobí zahrádky ještě před tím, než roztaje poslední sníh. Sněženková víla nosila krásné bílé šaty, ale přesto s nimi nebyla spokojená. „Všechny ostatní jarní květinové víly mají šaty krásně barevné. Jen já musím nosit obyčejné bílé,“ vzdychala. Marně se ji její kamarádky Narcisková a Krokusová víla snažily přesvědčit, že její šaty jsou nádherné. „Žádná z nás nemá tak čisté a skvostné šaty jako ty. Jsou krásně bílé, jako čerstvě napadaný sníh,“ ujišťovala ji Narcisková víla. „Jenže na sněhu vůbec nejsou vidět. Kdo si všimne sněženek, když sníh ještě neroztál?“ mračila se Sněženková víla. „To tvé žluté šaty na sněhu krásně září.“ „Ale tvoje šaty jsou tak půvabné. Bílé šaty mívají nevěsty a ty jsou vždy nádherné,“ přidala se Krokusová víla. „Tak si je vezmu, až se budu vdávat,“ dupla si nožkou Sněženková víla. „Teď chci mít šaty barevné jako máte vy.“ „Ale ty si nemůžeš šaty převléknout,“ vyděsily se ostatní víly. „Jsi Sněženková víla, pokud nebudeš jako sněženka vypadat, nemůžou sněženky na jaře kvést.“ Sněženkové víle to bylo jedno. Proč zrovna ona by měla mít nezajímavé bílé šatičky? Odlétla od svých kamarádek a začala se rozhlížet po nových šatech. Moc se jí líbí ty žluté, jako má víla Narciska. Dolétla mezi narcisky a domluvila se s nimi, že si od nich jedny šaty vypůjčí. Převlékla se a odlétla pryč. Mezitím k narciskám dolétly její kamarádky a našly na zemi pohozené sněženkové šaty. Víly se lekly. Musí vílu Sněženku co nejdříve najít. Když nebude Sněženková víla ve svých šatech, zmizí sněženky ze všech zahrádek a trávníků. Rozlétly se každá jiným směrem. Víla Narciska k lesu, víla Krokuska k městu. Víla Narciska po cestě letěla kolem zahrádek. Zastavila se a rozhlédla. Ráno tu ještě kvetly sněženky. Teď už po nich nebylo ani památky. Všechny sněženky ze zahrádek zmizely. Víla Krokuska letěla kolem školky. Děti se zrovna vracely z procházky a byly nějaké smutné. Paní učitelky kroutily hlavami. Vydaly se s dětmi na procházku prohlédnout si jarní kytičky, ale nenašly ani jednu sněženku. Vůbec neví, jak je to možné. Krokusová víla se otočila a letěla k lesu. Takhle to nepůjde. Musí spojit síly a co nejdříve najít Sněženkovou vílu. Za chvilku dohnala vílu Narcisku. Pořád ještě zamyšleně koukala přes ploty zahrádek. Víla Krokuska jí řekla, co právě zjistila u školky. Víly přemýšlely, co dál. Najednou uslyšely slabounký pláč. Vydaly se tím směrem a našly pod větvičkou keře plakat Sněženkovou vílu. „Pročpak tady tak sedíš a pláčeš?“ pohladily ji po vláskách. Víla zvedla uplakaná očka a vzlykla: „Když já jsem tak chtěla mít krásné žluté šaty, jako máš ty, Narcisko. Jenže teď je mám a na žádné zahrádce už nekvete ani jedna sněženka. Co tomu řeknou ostatní květinové víly? A co tomu řeknou děti, když se budou chtít se svými rodiči podívat na sněženky a žádné nenajdou? Sněženky přece jsou tak krásné kytičky s květy bílými jako čerstvě napadaný sníh nebo jako půvabné šaty nevěsty. “ Víly se na sebe podívaly. „Takže už ti nevadí, že bys nosila obyčejné bílé šatičky?“ „Ale vůbec ne. Chtěla jsem zářivé šaty, jako máte vy dvě, ale vůbec jsem si neuvědomila, že bílá barva je také důležitá. A bez bílé barvy by žádná sněženka nebyla sněženkou.“ „No, naštěstí se to dá snadno vyřešit,“ usmála se Krokusová víla a vytáhla sněženkové šaty, které vzala s sebou. „Vy jste mi je přinesly?“ rozzářila se Sněženková víla a hned se do svých šatů převlékla. Zatočila se dokola a vzlétla. Rozletěla se nad okolní zahrádky, trávníky i parky. Všude zase kvetly sněženky. A mezi narciskami, krokusy a ostatními kytičkami jim to náramně slušelo.

 

A co vy, děti, viděly jste už letos sněženky? Až půjdete s rodiči na procházku, podívejte se po nich v zahrádkách nebo parcích. Pokud je tam najdete, znamená to, že Sněženková víla je oblečená ve svých bílých šatičkách.

POHÁDKA KE STAŽENÍ ZDE SNĚŽENKOVÁ VÍLA

 

Výtvarné a pracovní činnosti:

 

Inspirace pro tvoření jarních květin https://www.youtube.com/channel/UCzJTd95P2_ylSo3zR0TO4Vw

 

Sněženkyskládání sněženky z papíru

hiacinttulipán

NarciskaTulipány

 

Písničky:

 

KÁJA A BAMBULÁČEK

 • Rozcvička

https://www.youtube.com/watch?v=7VhSsTr4aX0

 • Kulička

https://www.youtube.com/watch?v=z0HkLsXjbiw

 

ŠTÍSTKO A POUPĚNKA

 • Letí, letí

https://www.youtube.com/watch?v=KjKUOvYuLBY

 

 • Bláznivý den

https://www.youtube.com/watch?v=omJFM6pcbcE

 

KAROL A KVIDO

 • V čem jsou bobři dobří

https://www.youtube.com/watch?v=RUnY8wOWWQw

 

 • V naší ulici

https://www.youtube.com/watch?v=-PgGw5s4qR4

 

ČIPERKOVÉ

 • Žížala

https://www.youtube.com/watch?v=Ywmj6-48TKI

 

 • Proč

https://www.youtube.com/watch?v=x59bJRIE0Pc

 

 • Sluníčko, sluníčko

https://www.youtube.com/watch?v=YP7T2Ji3gws

 

DÁDA PATRASOVÁ

 • ABECEDA

https://www.youtube.com/watch?v=nGh_6zpF64A

 

Materiály ke stažení:

Jarní hra

Jarní květiny

Jarní pexeso

Jaro

Písnička - Petrklíč

 

Pracovní listy:

PRACOVNÍ LIST 1PRACOVNÍ LIST 2PRACOVNÍ LIST 3PRACOVNÍ LIST 4PRACOVNÍ LIST 5,

PRACOVNÍ LIST 6PRACOVNÍ LIST 7PRACOVNÍ LIST 8PRACOVNÍ LIST 9PRACOVNÍ LIST 10

 

Omalovánky:

OMALOVÁNKA 1OMALOVÁNKA 2OMALOVÁNKA 3OMALOVÁNKA 4OMALOVÁNKA 5,

OMALOVÁNKA 6OMALOVÁNKA 7OMALOVÁNKA 8OMALOVÁNKA 9OMALOVÁNKA 10