Desatero page 0

DOPORUČENÍ PRO RODIČE, JAK ZVLÁDNOUT ZAČÁTEK VSTUPU DO MŠ

 

  • Nechávejte občas své dítě bez Vaší přítomnosti, aby si zvykalo na jiné dospělé osoby, své vrstevníky a umělo se odpoutat od rodiny.
  • Veďte dítě k samostatnosti, zejména v oblasti hygieny, oblékání, stravování.
  • Mluvte s dítětem o tom, co se ve škole dělá a jaké to tam je. Můžete využít obrázky z knih. Vyhněte se negativním popisům typu „Tam Tě naučí poslouchat!“ „Je tam mnoho hraček a se všemi si můžeš hrát.“ Zároveň dítěti prostředí mateřské školy záměrně neidealizujte. Pokud má dítě chodit do mateřské školy rádo, musí k ní mít kladný vztah.
  • Rozloučení by se nemělo příliš protahovat. Rodič by neměl odcházet po hádce s dítětem. Komunikujte s učitelkou, důvěřujte jejím zkušenostem, dítě se i přesto, že to tak při odchodu nevypadá, za chvilku uklidní a jde si hrát.
  • Na začátku dejte dítěti s sebou něco důvěrného z domova (plyšovou hračku)
  • Plňte své sliby – když řeknete, že přijdete po obědě, dodržte to! Používejte konkrétní údaje jako po obědě, po svačině, ne jen obecné údaje jako jsou brzy, za chvíli, po práci. Nikdy cestou do školky dítěti nelžete, že jdete jen procházku.
  • Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci vy. Děti dokážou velmi citlivě poznat projevy strachu u rodičů. Nepřiznávejte svému dítěti, že je Vám také smutno, že se Vám bude stýskat.
  • Své dítě za zvládnutý pobyt ve školce pochvalte. Neříkejte, jaké to muselo být strašné vydržet bez maminky, naopak mluvte s ním o tom, co se ve školce dělalo, ptejte se na jeho zážitky.
  • Ujistěte své dítě, že ho do školky neodkládáte. Že do školky nechodí proto, že na něj nemáte čas, nebo že s dítětem nechcete být doma, ale vysvětlete mu, že každý má své povinnosti – vy práci, děti školku.
  • Buďte důslední! Když jednou rozhodnete, že dítě půjde do školky, nedejte se přemluvit ani obměkčit pláčem a trvejte na svém.

obrázek dětí