dd90b9d52de54719d6ea69c37ffe50fd

Téma:  ,,Jaro už se chystá" 

 • Seznámit děti s příchodem jara
 • Vnímat a pozorovat změny v přírodě
 • Provádět s dětmi různé pokusy

Hurá, jaro chvátá k nám, otevřeme do kořán. Pustíme ho na pár chvil, nemá ještě mnoho sil.Slunce svítí chviličku na první jarní kytičku, tráva vykukuje z hlíny, z jara není nikdo líný. Ptáci letí z teplých krajin, zpívají si písničky, celá země voní jarem, pučí první kočičky.

 

Nabídka aktivit a činností:

Rozloučení se zimou

Každé roční období má svůj čas. Po zimě se těšíme, až vzduch provoní první sněženky a krokusy. Možná je nám trochu líto tajícího sněhuláka, ale barevní motýli naše chmury rychle rozeženou…Včely nevědí, kam dřív letět, …a kytičky? Ty se perou s posledním zbytkem sněhu jako o život. Dříve, než jaro přivítáme, měli bychom se s paní Zimou pěkně zvesela rozloučit, např. básničkou:

 

Loučíme se s paní Zimou, uklízíme sáně,

za rok zase, paní Zimo, nasedneme na ně.

Změnit bílou na zelenou, to by za to stálo,

ale tohle čarování dokáže jen jaro.

Ráno ještě na trávníku sníh sněženku mučil,

poslouchej, že odpoledne včelky spolu bzučí.

 

Pranostiky

Připomeňme si pár známých jarních pranostik. Pohovoříme si s dětmi o jejich obsahu. Některá slova se dětem budou zdát nesrozumitelná a možná legrační.

 

Březen

 

 • Březnový slunce má krátký ruce.
 • Březen – za kamna vlezem, duben, ještě tam budem, máj, půjdem v háj!
 • Březen suchý, dubem mokrý, květen větrný – pytle obilím naplní.
 • Suchý březen, mokrý máj, bude humno jako ráj.
 • Co si únor zazelená, březen si to hájí, co si duben zazelená, květen mu to spálí.
 • Kolik mlh v březnu, tolik lijavců v červenci.
 • Kolik mlh v březnu k nebi stoupá, tolik bude mrazů po Velikonocích.
 • Zima často ještě do března strká hlavu a někdy jej i dokonce zalehne.
 • V březnu sedlák stromy osekává, ale kabát ještě nesundává.
 • Březen se umí pousmát, ale také důkladně zamračit.
 • Březen umí sníh a led rozehřát, ale chce-li, i nadělat.

Rozpočitadla

Děti mají rády rytmická rozpočitadla. Jejich prostřednictvím se rozvíjí vrozené rytmické schopnosti. Kromě toho však mají pro děti určité kouzlo. Často se v nich totiž používají slova jako elce, pelce, enyky, beniky, lárum atd., která nejsou běžná a znějí jako nějaké zaklínací formule.

 

Enyky, benyky,

nemastný knedlíky,

iky, piky, pumprlíky,

alec, palec, ven,

páton do kamen,

šeston do dveří,

stará kozo, otevři!

Láry, fáry, dva kočáry,

třesky, plesky, sjely z cesty,

kolo se jim polámalo,

žluté house se jim smálo,

kočí vzal bič,

koukej, ať jsi pryč!

 

 

Mňouky, mňouky, mňouky,

korour spad do mouky,

kočička se lekla,

do povidel klekla,

jejich kotě pláče v botě,

že nemůže ven,

pomůže mu ten!

 

Sluníčko hřej - rytmizace

Dítě opakuje poslední slovo jako ozvěna. Rodič vyťukává všechny doby říkadla, jen na ozvěnu vynechá a ukáže na dítě. Je to signál a dítě se snaží, aby bylo patřičně slyšet. Pokud ho rodič motivuje ke klidnějším činnostem, může dítě ozvěnu pouze zašeptat.

Na jaře sluníčko hřej – hřej,

ať je nám po zimě hej – hej,

paní Zima byla hezká – hezká,

to už je pryč, a dneska – dneska,

teplo nám, prosím tě, dej – dej.

 

 

Ze sněhu jsou loužičky - rytmizace

Následující ozvěnu děti vytleskávají.

Sněhulák se rozpustil – roz – pus – til,

slunce hřeje ze všech sil – ze všech sil,

ze sněhu jsou loužičky – lou – ži – čky,

a tak všechny holčičky – hol – či – čky,

odložily zimní botičky – bo – ti – čky,

obouvají střevíčky – stře – ví – čky.

 

 

Beruška se protahuje – říkadlo a pohybová improvizace

Beruška se protahuje, /protažení rukou

nožičky ji nestudí, / protřepeme nohy

po broučkovi pokukuje, / jednu ruku kolmo k čelu – rozhlížení

jestli už se probudil. / druhou rukou kolmo k čelu – rozhlížení

Kdo dá ouško k trávě, / jedno ucho k podložce

uslyší tam právě, / narovnáme se

dobré ráno, dobrý den, / zamávat jednou i druhou rukou

všem už skončil zimní sen, / pomalu vstát

zas můžeme ven! / poskoky na místě

 

 

Slunce – říkadlo a pohybová improvizace

Vyšlo slunce, zasvítilo, / chůze

na nebi se otočilo. / ruce v bok, otáčení

Každá kytka maličká / podřepy

radost má ze sluníčka. / ruce v bok, otáčení

Ke slunci se naklání, / úklony stranou ve vzpažení

listy z hlíny vyhání. / úklony stranou ve vzpažení

 

 

Volání jara- říkadlo a pohybová improvizace

Kytky slyší volání, / rozevřené dlaně k uším

vystrkují hlavy, / stoj na špičkách

vůbec nic jim nebrání, / na špičkách, třepotání rukama nad hlavou

jaro už je tady. / poskoky s tlesknutím

 

Nasloucháme zvukům přírody

Jdeme s dětmi do přírody. Pozorujeme měnící se přírodu. Zavřeme oči a všemi smysly vnímáme svět kolem nás (zpěv ptáků, zvuky hmyzu, šumění větru, bublání vody, vůně vzduchu…).

 

Cvrnkání kuliček

Hra začíná rozhozem, kdy každý z hráčů hodí svou kuličku od startovní čáry směrem k důlku. Kdo je mu blíž, ten může určit, kdo začne. První hráč pak hodí všechny své kuličky (postupně nebo naráz) směrem k důlku a opět se ho snaží zasáhnout. To samé udělá i jeho soupeř. V dalším kole se už pokračuje cvrnkáním, hráči se střídají po jednom cvrnku. Vítěz hry je ten, kdo má všechny své kuličky v důlku, zápas se většinou hraje na 2 až 3 vítězné hry.

 

Zvuky z trávy         

Stačí si najít silnější stéblo trávy, natáhnout ho mezi palce a v místě, kde je mezi palci stéblo obklopeno mezerami, tak fouknout. Zvuk se vám ozve někdy dost silný, tak pozor, ať se neleknete. Chce to trpělivost, chvilku trvá, než se člověk naučí udržet stéblo mezi palci.

 

Hádanky:

Stojí vprostřed síně

čtyři krásné skříně:

jedna je zelená,

druhá je červená,

třetí je ze zlata,

čtvrtá je ze stříbra.

Co to je? Jaro, léto, podzim, zima

 

Z květu na květ létají,

sladkou šťávu sbírají.

Od rána až do večera

saje květy pilná….

Včela

 

Z teplých krajů ptáček letí,

znáte jeho jméno děti?

Vlaštovka

 

Kdopak sedí v koutě,

pilně souká nitě?

Pavouk

 

V trávě leze sedm teček,

šplhají až na hříbeček.

Beruška

 

Kuku volá v lese,

v cizí hnízda vejce nese.

Kukačka

 

Pokusy: 

Klíčení hrachu nebo fazolí https://www.youtube.com/watch?v=lwUBqTrAEqc

Výroba domácího žížaliště https://jdeteven.cz/games/cz/tunelovani-povoleno

Míchání barev https://www.youtube.com/watch?v=X1WKsGmrNuY

 c51a9389ac9ce822878dceb2699c069b 7270abcc31da5e06282bfb8789247df8

Básničky:

JARO LETÍ

Jaro letí, jaro letí,

má zelená křidélka,

šatičky má ze sněženek

a ve vláskách motýlka.

Kde se vzaly, tu se vzaly,

pampelišky v trávníčku,

ke sluníčku otáčejí

svojí zlatou hlavičku.

Haló, jaro, haló jaro,

kytiček je v světě málo.

Přileť a přines nám sluníčko,

pomůžeme ti maličko.

 

JARO

Zimo, zimo, už jdi pryč,

jaro si už chystá klíč.

otevírá jarní bránu,

jmenuje se petrklíč.


JARNÍ BRÁNA

Jarní brána zelená se,

jarní brána otvírá se.

Kudy ty, tudy já,

brána už se otvírá.

Jarní brána zelená se,

jarní brána otvírá se.

Kudy ty, tudy já,

brána už se zavírá.

Zpívali a hráli, tancovali zvesela,

zpívala a hráli, jaro už je tu.

 

Pohádky:

Jak skřivan probudil jaro

Skřivan k nám přilétá brzy na jaře. Přiletěl, rozhlíží se, a jaro nevidí. Na loukách a na polích leží sněhová peřina, potoky a rybníky jsou zasklené ledem, zajíci nosí husté kožichy, komíny si vykuřují, aby se zahřály. „To se divím,“ povídá skřivan, „tady přece má být jaro. Že bych si popletl kalendář?“ Ťapkal po mezi, kde vítr sníh odfoukal, a přemýšlel, co má dělat. Že bych se vrátil na jih? Pomyslel si. Je tam teplíčko, počkám nějaký ten týden a potom zase přiletím. Když si ale vzpomněl na tu dalekou cestu, moc se mu nechtělo. A potom taky na jihu, třeba v Itálii nebo ve Španělsku, je to nebezpečné. Tam skřivany chytají a jedí. Ťape si po mezi, do nožek ho zebe a neví, jak se nejlíp rozhodnout, když na něj někdo zavolal škvrněcím hláskem: „Pane, už je jaro?“ „Není,“ řekl skřivan. „Děkuji za informaci,“ řekl hlásek z dírky pod keřem a byla to myška. Vtom se černě zatmělo, myška pískla a byla pryč. Pod keřem přistála vrána, dostala smyk na kousku ledu a jela dolů po mezi. „Sakrakrá, ta má kliku,“ krákorala vrána pod mezí a chytla se vzadu. „Ještě jsem si kvůli ní roztrhla kalhoty!“ „Pro někoho štěstí, pro jiného smůla,“ řekl skřivan. „Kde jsi na tu moudrost přišel?“ krákorala vrána. „Právě teď tady na mezi,“ řekl skřivan. „Dej si pozor na zobák, abych ti jednu neklovla,“ rozzlobila se vrána. „Co tu vlastně pohledáváš?“ „Čekám na jaro.“

 

Otázky k pohádce:

 

1. Na co čekal skřivánek?

2. Vysvětli: škvrněcí hlásek, mít kliku.

3. Kdo v příběhu měl štěstí a kdo smůlu?

4. Proč se skřivan nechtěl vrátit zpátky na jih?

5. Znáš přísloví o tom, kdy se k nám na jaře vracejí skřivani?

 

Jak Křemílek a Vochomůrka zasadili semínko https://www.youtube.com/watch?v=z6VGOa1YR0U

 

Výtvarné a pracovní činnosti:

kočičky 4 vlaštovky

čáp vlaštovka 2

 

Písničky:

Dáda Patrasová

 • Pasu, pasu písničky

https://www.youtube.com/watch?v=arlZqdkASNY

 

FÍHA tralala

 • Semienka

https://www.youtube.com/watch?v=pjCN0KxcuSo

 

Štístko a Poupěnka

 • Kopretina

https://www.youtube.com/watch?v=GFfyGxXvGe0

 • Stonožka Ponožka

https://www.youtube.com/watch?v=KJc_faTN_Vg

 • Jájájá

https://www.youtube.com/watch?v=bBEbtGGFZqU

 

 • Vstávej semínko

https://www.youtube.com/watch?v=ldKgge2WUuE

 

 • Beruško, půjč mi jednu tečku

https://www.youtube.com/watch?v=GIPT0hTtBkQ

 

Smejko a Tanculienka

 • Sestričky Farbičky

https://www.youtube.com/watch?v=_kVZdVR6qeI

 

Materiály ke stažení:

Jarní aktivity

Hledání pokladů

Jarní pracovní sešit

Písnička - Na jaře

Pracovní listy:

PRACOVNÍ LIST 1PRACOVNÍ LIST 2PRACOVNÍ LIST 3PRACOVNÍ LIST 4PRACOVNÍ LIST 5,

PRACOVNÍ LIST 6PRACOVNÍ LIST 7PRACOVNÍ LIST 8PRACOVNÍ LIST 9PRACOVNÍ LIST 10

Omalovánky:

OMALOVÁNKA 1OMALOVÁNKA 2OMALOVÁNKA 3OMALOVÁNKA 4OMALOVÁNKA 5,

OMALOVÁNKA 6OMALOVÁNKA 7OMALOVÁNKA 8OMALOVÁNKA 9OMALOVÁNKA 10