úvodní obrázek

 

Téma:  ,,Život na statku" 

 • Seznámit děti se životem na statku
 • Získat nové poznatky o domácích a hospodářských zvířatech
 • Pěstovat si pozitivní vztah k přírodě a ke zvířatům, učit se je chránit
 • Učit se znát a umět pojmenovat mláďata hospodářských a domácích zvířat

 

Jsme veselá zvířátka, máme malá mláďátka. Pojďte si hrát a zpívat, děti, pohádka k nám hned přiletí. Já jsem máma kravička, pro všechny mám dost mlíčka. Moje malé telátko doroste mě zakrátko. Já ovečka máma jsem, s jehňátky se napasem. Z naší ostříhané vlny upletou nám svetry mámy. Já jsem bílá kachnička, čeřím vlny rybníčka. Se žlutými kachňátky plujem tam a nazpátky. Já, kropenatá slepička, snesu bílá vajíčka. Má vylíhlá mláďátka jsou roztomilá kuřátka. Já jsem velký pejsek Rek, na zlé lidi mívám vztek. Hlídám statek velmi rád, jsem zvířátek kamarád.

 

Nabídka aktivit a činností

 

Poznávání zvířat a jejich mláďat

Použijeme obrázky z knih a encyklopedií a naučíme se správně pojmenovat zvířata. Popisujeme, určujeme barvy, velikosti, tvary. Povíme si s dětmi, k čemu jsou nám zvířata užitečná, jaký vydávají zvuk, kde žijí, čím se živí atd. Pomůcky - encyklopedie, knížky, fotografie, obrázky zvířat.

https://www.youtube.com/watch?v=_CA4YzjAdrk

https://www.youtube.com/watch?v=9BWlVA_VLPM

https://www.youtube.com/watch?v=0-U4_ZfwW5c

https://www.youtube.com/watch?v=6iEX2QS3824

 

Skotačení na dvorku 

Začneme pohybovou hrou Bůůů, Mňau, Haf, Meee – rodiče ukážou dítěti obrázek některého zvířete a dítě bude mít za úkol zvíře napodobit – pohyby a zvuky. Pohybují si při tom po celé místnosti. Ke hře můžeme pustit nějakou tematickou hudbu.

 

Překážková dráha STATEK

 • Válení sudů na podložce – prasátka se válí v bahně
 • Chůze po nataženém švihadle – slepičky chodí po bidýlku – rovnováha
 • Obruče – kůň skáče přes překážky – z obruče do obruče
 • Slalom – krávy nahánějí svá telátka – slalomový běh
 • Tyče – kozy se prochází po paloučku – po čtyřech

 

Dramatické ztvárnění zvířat

Dítě předvádí zvířata, které si samo vymyslí. Role si vyměníme a dítě samo přemýšlí o tom, co předvádíme my. Po uhodnutí si můžeme zopakovat, co nám dané zvíře dává a co z produktů můžeme vyrobit. Dítě si procvičí představivost, fantazii, ale i uvolní artikulační ústrojí pomocí citoslovcí: bééééé, bůůůů, ihaháááá, chro chro, méééé, kokokodáááák…..

 

Příběh na statku

Dítě společně s rodiči postaví z různých druhů stavebnic statek podle fantazie. Může využít plyšová zvířata, netradiční materiály a společně si tak pomocí dramatizace zahrát příběh na statku. Lze využít například pohádku viz níže – O kohoutkovi a slepičce.

 

Zvuky zvířat – logopedická chvilka

Rodič předvádí zvuk jakéhokoliv zvířete ze statku, dítě po něm opakuje. Pracujeme s dechem – snažíme se vydat co nejvíce zvuků na jeden výdech. Lze využít také práce s hlasem (od nejtiššího po nejhlasitější a obráceně – dynamika)

 

Říkadlo s pohybem

Zvířátka a mláďátka 

Slepičko kdákalko, kuřátka voď.  /chodíme malými krůčky, jako slepičky v podřepu
Husičko kejhalko, s housaty choď.  /chodíme kolébavou chůzi v podřepu
Huňatá ovečko, bílé jehňátko hlídej.  /stojíme ve stoji roznožném, ruce v bok a hýbeme trupem na strany
Strakatá kravičko, mlíčko telátku dávej.  /Ruce máme jako růžky na hlavě a hýbeme hlavou.
Koníčku běloušku, hopsá, běž,  /poskakujeme v cvalu s rukama v bok.
s hříbátkem pro oves pojedeš.  /sedneme si na zem a představíme si, že jedeme na koni.

 

Stáj pro koně

Dítě si vyrobí stáj pro koně z krabice. Koně si dítě může vyrobit, vystřihnout nebo použít jakýkoliv předmět. Rodič pracuje s pojmy před, za, vedle, vpravo, vlevo, na, nad, a to tak, že říká dítěti např. Vezmi koně a polož ho před stáj, za stáj…..

 

Jaké dobroty jíme díky zvířatům?

Rodiče dítěti ukážou potraviny např. vejce, mléko, maso, med...

Děti přemýšlí nad tím, jaké potraviny díky zvířatům jíme (vejce, mléko, maso, med…). Můžeme si potraviny ochutnat.

 

Když zvíře onemocní

S dítětem si povídáme o tom, zda mu někdy onemocněl jejich domácí mazlíček, a co se muselo udělat, aby se uzdravil. Dítě se seznamuje s pojmem veterinář/zvěrolékař. Dítě si může na zvěrolékaře zahrát.

 

Procházka po okolí

Dítě při procházce poznává a jmenuje zvířata, které potká. Snaží se pojmenovat jejich mláďata, určuje jejich užitek, způsob obživy ….

 

Kresba křídou

Dítě kreslí na asfalt/chodník křídou různá zvířata.

 

Krávy jdou na pastvu

Cesta z kravína na pastvu je dlouhá. Krávy se potýkají s dírami v zemi, nerovným povrchem, přechodem přes řeku nebo spadlými větvemi. Pokud máme s dítětem možnost být na zahradě, či někde v přírodě, nachystáme pro něj překážkovou dráhu. Můžeme použít i přírodní materiály - přeskočit větve, podlézt lano/tyč, kterou z obou stran někdo drží, vytvořit  kameny přes řeku, které dítě musí přeskákat, přejít úzkou plošinu - dřevo, vyhýbat se stromům v podobě slalomu z kuželek. Dítě může zkusit zdolat slalom i pozadu. Z místa na místo skákat po jedné noze, po špičkách, po patách, chůzí bokem. Dítě si procvičí rovnováhu, protáhne si tělo a uvědomění si jeho části. Dbáme na bezpečnost.

 

Kohoutek a slepička

Dítě se vžije do role hospodáře. Nakrmí kohouta a slepice zrníčky. Do vymezeného prostoru hází zmuchlaný papír či jakýkoliv míček, který se neodrazí od země. Dítě si hrou procvičí odhad a prostorovou orientaci.

 

Tvoření zdrobnělin a rytmizace tleskáním slov

krátká slabika - TLESK , dlouhá slabika - MÁVNUTÍ PAŽÍ OBLOUKEM OD SHORA DOLŮ

Sle-pi-ce……. sle-pič-ka.

Kach-na…….. kach-nič-ka.

Kůň…………. ko-ní-ček

Pra-se……….. pra-sát-ko.

Ko-za……….. ko-zič-ka.

 

Doplňování zvuků do říkadla, rýmování:

Rodič pomocí vhodných otázek napomáhá dítěti vytvářet správný rým.

Kráva………… až to hučí. (bučí)

Slípka………… na sedláka. (kdáká)

Ovce………….. ovčí řečí. (bečí)

Kozlík………… že je větší. (mečí)

Prase………….. jen to fičí. (kvičí)

Oslík………….. na oslíka. (hýká)

 

Hádanky:

Hádankami rozvíjíme logické a kombinační řešení, pozornost, postřeh, vnímání, orientaci v prostoru, paměť, představivost a vědomosti z různých oblastí poznání.

 

Bílý kožich chundelatý,

na krku má zvonec zlatý.

Z nebe nebo z kopečka

přiběhla k nám ………….

OVEČKA

 

Trávu mění na mlíčko,

k tomu bučí maličko.

Poznali jste! Sláva!

Je to totiž …………..

KRÁVA

 

Je to zvíře chrochtavé,

neustále špinavé.

Navíc není králem v kráse!

Poznali jste?

Je to ………….

PRASE

 

Obilí i zrnko máku

hned si vezme do zobáku.

Za to snáší vajíčka.

Kdopak je to? ……………

SLEPIČKA

 

Stromy kvetou,

kytky voní,

hříbátko se s mámou honí.

Předhoní ji za chvilku,

tu svou mámu …………..

KOBYLKU

 

Víte, kdo tak nahlas štěká,

kdo zloděje v noci leká,

kdo uhlídá dům i ves?

Ano, správně je to ……!

PES

 

Básničky:

 

Doma - Jiří Žáček

Každý je doma tam, kde bydlí,

kde má své místo u stolu,

kde má svou postel a svou židli.

Doma jsou všichni pospolu.

Pes má svou boudu,

krtek noru, zajíc má pelech ve křoví.

Vrabčák má hnízdo na javoru,

doma si všichni vyhoví.

A šnek je doma, ať je, kde je –

svůj dům si nosí na hřbetě.

Ať svítí slunce nebo leje,

je doma všude na světě.

 

Na farmě

Od kočičky koťátko,
pejsek, fena, štěňátko.
Od kravičky telátko,
kozel, koza, kůzlátko.
Od prasátka selátko,
beran, ovce, jehňátko.
Od koníka hříbátko,
kohout, slípka, kuřátko.
Hospodaří zdárně na Jéňovic farmě.

 

Na dvorečku u babičky

 

Na dvorečku u babičky, tam je mnoho zvířátek.

Když k ní přijdu, hned tu běží prase a pět selátek.

Přiběhne i slepička, ko, ko, ko, ko dák,

snesla dneska vajíčka, ano je to tak.

Ovečka se chlubí, bé, bé, bé,

dneska mi to sluší jé, jé, jé.

Na dvoreček k babičce chodím velmi rád,

se zvířátky já jsem totiž velký kamarád.

 

Pohádka:

obrazkove teni o kohoutkovi a slepice

Zjistěte, zda dítě dovede příběh stručně popsat vlastními slovy, zda mu rozumí. 

Přimějte dítě otázkami k zamyšlení:

 • Jaký byl Kohoutek? Byl lakomý?
 • Jaká byla Slepička? Obětavá?
 • Ke komu šla Slepička, aby Kohoutka zachránila?

 Další možnosti práce s textem (aby si dítě hlouběji zapamatovalo ponaučení):

 • Pohádka krásně rozvíjí paměť. Zkuste si s dítětem zapamatovat, ke komu slepička chodila prosit o pomoc. Udělejte z toho hru. Jako výhra může být něco dobrého. Dítě by si mělo odnést ponaučení, že se nevyplácí být lakomý a je dobré být obětavý jako slepička.

 

Výtvarné a pracovní činnosti:

https://cz.pinterest.com/pin/256142297542922665/

afc116065d237ae5d7b91bdc88eccc316572a727e265b44810a8107a01200114aa2d7b2f1d3653c7ecdd87fb72a1a4615ba19fd67c765e4be282dddaba3b7ce3

 

 

Písničky:

 

Nejprve se rozdýcháme. Dítě se postaví, položí si ruce na břicho a vytvoří si vítr. Nadechne se nosem, snaží se nezvedat ramena a vydechuje pusou. Opakujeme 5x.

Nyní se rozezpíváme. Zahrajeme si na myšky a medvědy. Když ukážeme obrázek myšky, bude dítě šeptat, když medvěda, použije hlasitý a hluboký hlas. Také si zahrajeme na smutného medvěda a veselou myšku.

 

KAROL A KVIDO

 • Farma

https://www.youtube.com/watch?v=OpidpJbt6Dw

 

KRÁVY, KRÁVY, JAK SI VLASTNĚ POVÍDÁTE?

https://www.youtube.com/watch?v=EEL2qOclur0

 

KDYŽ JSEM JÁ SLOUŽIL

https://www.youtube.com/watch?v=xpi_uepPNww

 

ŠTÍSTKO A POUPĚNKA

 • Pejsek a kočička

https://www.youtube.com/watch?v=LYgKdQuCHRk

 

CULINKA

 • Zvěřinec

https://www.youtube.com/watch?v=cPqxRUvjV88

 

MÍŠA RŮŽIČKOVÁ 

 • Myši

https://www.youtube.com/watch?v=XybuzeEi9p4

 

 • Pan BŮŮŮ

https://www.youtube.com/watch?v=jAF17uBgjvc

 

Materiály ke stažení:

 

ZVÍŘATA

POZNÁVEJ ZVÍŘATA

ŠIKOVNÉ RUCE, TĚLOCVIK S ABECEDOU

JARO

PRŮPRAVNÉ CIVČENÍ K NÁPRAVĚ HLÁSKY L

PRŮPRAVNÉ CIVČENÍ K NÁPRAVĚ HLÁSKY Ř

 

Pracovní listy:

 

PRACOVNÍ LIST 1PRACOVNÍ LIST 2PRACOVNÍ LIST 3PRACOVNÍ LIST 4PRACOVNÍ LIST 5,

PRACOVNÍ LIST 6PRACOVNÍ LIST 7PRACOVNÍ LIST 8PRACOVNÍ LIST 9PRACOVNÍ LIST 10

 

Omalovánky:

 

OMALOVÁNKA 1OMALOVÁNKA 2OMALOVÁNKA 3OMALOVÁNKA 4OMALOVÁNKA 5,

OMALOVÁNKA 6OMALOVÁNKA 7OMALOVÁNKA 8OMALOVÁNKA 9OMALOVÁNKA 10