Mateřská škola vznikla v roce 1951, je to budova typu Sorela, projektována byla jako trojtřídní s jednou jeslovou třídou, posléze až dosud využívána jako čtyřtřídní MŠ má jedno poschodí. Od roku 1995 je škola samostatný právní subjekt a je právnickou osobou s postavením příspěvkové organizace. Budovy a pozemky jsou mateřské škole svěřeny do hospodářské péče a užívání smlouvou o výpůjčce.¨Budova se nachází v městské zástavbě, v klidnější lokalitě, je obklopena rozsáhlou zahradou. Zahrada školy nabízí velké možnosti pobytu dětí venku v jakémkoliv období, což je také hojně využíváno. Součástí školy je školní jídelna, která byla v roce 2012 (červenec, srpen) celkově zrekonstruována a vybavena dle platných norem.

Na škole pracuje deset pedagogických pracovnic (všechny kvalifikované), dvě kuchařky, dvě uklizečky, vedoucí stravování-účetní (sloučená funkce). Opravy a revize menšího rozsahu si zajišťuje škola sama, rozsáhlejší opravy ve spolupráci s Městským úřadem. Mzdy zaměstnanců a účetnictví provádí účetní . Mateřská škola má šest velkých místností: čtyři herny-třídy( z toho tři třídy v přízemí, jedna v 1.poschodí), jedna spojená ložnice, jedna tělocvična-ložnice. Stálé ložnice jsou výhodou v tom, že se nemusejí denně skládat lehátka, tělocvična je využívána k tělovýchovným činnostem, ale také jako prostor při návštěvě profesionálního divadla, při práci s dětmi v různých kroužcích, také při různých oslavách a akcích pro rodiče. Jednotlivé třídy jsou prostorné, světlé, kromě třídy vpravo dole v přízemí. Na dvě třídy v přízemí navazuje terasa. Vybavení tříd je postupně modernizováno. Třídy jsou vybaveny novým barevným nábytkem. Školní zahrada byla vybavena novými herními prvky, které splňují normy bezpečnosti a přispívají k pohybovým aktivitám dětí.

úvodní