Stavební kapacita školy je 90 dětí, děti jsou ve školním roce 2023/ 2024
rozděleny do jednotlivých tříd takto:

  • 1.třída: 18 dětí 
  • 2.třída: 24 dětí 
  • 3.třída: 24 dětí 
  • 4.třída: 24 dětí 

Kapacita MŠ je zcela naplněna.

Ve všech třídách učitelky zpracovávají třídní vzdělávací plány na základě ŠVP a přizpůsobují je věkovým zvláštnostem dětí, jejich potřebám, integrované bloky ŠVP jsou pro všechny třídy stejné, učitelky je zpracovávají dle ročních období, někdy se dle potřeby a situace k blokům vracejí. Záleží na každé učitelce, jakým způsobem bude zpracovávat záměry a cíle do tematických celků, také samozřejmě na její invenci a schopnostech.