Úhrada stravného a školného

 vždy do 15. příslušného měsíce

Školné  600,-- Kč/ měsíčně

Stravné celodenní  40,-- Kč

přesnídávka 9,-- Kč

- oběd 22,-- Kč

- svačina 9,--Kč

 Stravné polodenní 31,-- Kč

- přesnídávka 9,-- Kč

- oběd 22,-- Kč

Způsob úhrady poplatků : inkasním příkazem

 V případě dotazů, prosím, volejte na mobil č. 723 143 610 -  p. Marie Liptáková